Tiến độ thi công Vinhomes Ocean Park

TIẾN ĐỘ VINHOMES OCEAN PARK THÁNG 7

VINHOMES OCEAN PARK - KHỞI NGUỒN TỪ GIẤC MỞ NHỎ BÉ NHẤT

VINHOMES OCEAN PARK - CHUYỆN CHƯA KỂ

TIẾN ĐỘ CÔNG TRƯỜNG T5/2019


CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ THÁNG 4 /2019


TIẾN ĐỘ THI CÔNG THÁNG 2/2019